Home » Zakładanie spółek » Wyłączenie wspólnika z spółki

Wyłączenie wspólnika z spółki

Czasem zdarza się tak, że mimo największych chęci współpraca z wspólnikiem się nie układa. Zaczyna on podejmować podejrzane działania, nie współpracuję z pozostałą częścią załogi. Pojawiają się okoliczności, które zmuszają do wyłączenie go z spółki.

Kto?
Aby można było wyłączyć wspólnika z spółki, wszyscy pozostali wspólnicy muszą wyrazić na to zgodę i muszą w sumie posiadać więcej niż połowę wartości kapitału zakładowego.

Dlaczego?
Powody, jakie dają podstawę do wyłączenia wspólnika mogą być różne m.in. prowadzenie przez niego działań na szkodę spółki, rozpoczął prowadzenie działalności konkurencyjnej, nie pojawia się na zgromadzeniach wspólników ( nigdy nie podaje powodu swojej nieobecności), nie podejmuje współpracy z pozostałymi wspólnikami.

Jak?
Całe postępowanie ma tok sądowy. Rozpoczyna się złożeniem wniosku do wydziału sądu gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Aby wyłączenie wspólnika okazało się skuteczne, pozostali wspólnicy bądź osoby ze zewnątrz muszą przejąć część udziałów jaka jest w posiadaniu spornego wspólnika. Sąd w momencie wydania orzeczenia o wyłączeniu wspólnika podaje termin do jakiego udziały mają zostać przejęte a ich wartość wraz z odsetkami zapłacona spornemu wspólnikowi. Kiedy ten warunek zostaje spełniony wyłączenie wspólnika jest skuteczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *