Author Archives: Specjalista

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.?

Do pełnienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. uprawnione są osoby fizyczne dysponujące pełną zdolnością prawną, czyli osoby pełnoletnie. Należy pamiętać jednak że istnieje zakaz łączenia stanowisk w spółce z o.o. Oznacza to, że nie możesz być jednocześnie członkiem rady nadzorczej i zarządu, chyba że członek zarządu został delegowany do wykonywania obowiązków zarządu, ale to […]

Kontynuuj czytanie...

Uprzywilejowane udziały w spółce

Umowa spółki ma za zadanie regulować kwestie związaną z udziałami. Informacje na temat udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ich podziału, wartości i ewentualnego uprzywilejowania należy zawrzeć w jej umowie, już na etapie powoływania do życia nowego podmiotu. Uprzywilejowanie najczęściej gwarantuje uzyskanie dodatkowych praw w zakresie: – prawa głosu (dotyczy tylko udziałów o równej wartości […]

Kontynuuj czytanie...

Organy w spółce z o.o.

Pierwszym organem występującym w spółce z o.o. jest zgromadzenie wspólników, które odpowiedzialne jest za podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach organizacyjnych spółki. Prócz tego zgromadzenie podejmuje decyzje w sprawach wybierania członków w pozostałych organach spółki oraz określa sposób reprezentacji danej spółki przez jej zarząd. Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały w sprawie zmian umowy spółki, czyli m.in. o […]

Kontynuuj czytanie...

Spółki pod kredyt

Pewnie wiele osób zastanawia się dlaczego stażowe spółki są tak atrakcyjne i wybierane przez tak liczne grono przedsiębiorców. Nie dziwi fakt, że zakup spółki jest znacznie łatwiejszy niż samodzielne zakładanie działalności gospodarczej. Jednak dlaczego spółki stażowe są tak doceniane? Nad tym zagadnieniem skupimy się w tym artykule. Zaczniemy od tego, że niejednokrotnie by rozpocząć działalność […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka europejska – wady i zalety

O tym czym jest spółka europejska pisaliśmy już jakiś czas temu. W tym wpisie postaramy się omówić natomiast wady i zalety tego podmiotu. Zalety: – dysponowanie oddziałami w różnych krajach, – możliwość dokonywania fuzji, – jednolita administracja, – jeden system sprawozdawczy, – możliwość prowadzenia działalności na terenie całej Unii Europejskiej, – brak konieczności utrzymywania spółek […]

Kontynuuj czytanie...

Odpowiedzialność karna za złe prowadzenie spółki

Za prowadzenie działalności niezgodnie z prawem zarząd oraz inne osoby związane ze spółką mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności nie tylko cywilnej, ale także i karnej. Czynności, które są uznawane za sprzeczne z prawem zostają wymienione już w Kodeksie Spółek Handlowych, i należą do nich: – ogłaszanie i przedstawianie nieprawdziwych danych spółki, – niezgłoszenie upadłości spółki, […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka w mieszkaniu

Początkujący przedsiębiorcy często rozpoczynają prowadzenie działalności w swoim mieszkaniu. Jest to oszczędność ze względu na to, że zwalnia przedsiębiorcę z konieczności wynajmowania i wyposażania powierzchni biurowej oraz ze względu na to, że istnieje możliwość doliczenia kosztów utrzymania mieszkania do kosztów prowadzonej działalności. Należy jednak oszacować procentowo ile miejsca zajmuje przestrzeń do pracy i tylko odliczoną […]

Kontynuuj czytanie...

Skutki zamknięcia firmy

Zamknięcie działalności gospodarczej jest działaniem jednorazowym i nieodwracalnym, które powoduje, że zostaje ona wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Raz zamkniętej działalności nie da się wznowić. Osoba, która zamyka działalność zyskuje status bezrobotnego. Jeżeli odprowadzał on do tej pory składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne może otrzymać zasiłek. Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknięcie firmy oznacza utratę […]

Kontynuuj czytanie...

Kompetencje zgromadzenia wspólników

Zgromadzenie wspólników uznawane jest za najważniejszy organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie pozostałe organy są zależne od zgromadzenia wspólników, ponieważ to właśnie wspólnicy wybierają i powołują poszczególne osoby o pełnienia w spółce określonych funkcji- na przykład do pełnienia funkcji członków zarządu. 4 grupy uprawnień zgromadzenia wspólników: 1.Wyłączne kompetencje przysługujące na podstawie ustawy i Kodeksu […]

Kontynuuj czytanie...

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. bez zgody zarządu

Wiele ciekawych zagadnień dotyczących spółek znajdziesz na naszej STRONIE GŁÓWNEJ zapraszamy! Co do zasady sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga zgody innych wspólników ani zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W praktyce wspólnicy bardzo często decydują się na zawarcie w niej paragrafów, które znacznie ograniczą prawa wspólników do zbywania oraz nabywania […]

Kontynuuj czytanie...