Home » Zakładanie spółek » CEIDG …

CEIDG …

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej tak brzmi rozwinięcie tego skrótu.

rejestracja-spolki-ceidg

 

Co to jest CEIDG ?

Jest to spis przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i prowadzą działalność na terenie Polski. Spis obowiązuję od 1 lipca 2011 roku i prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. Podmiotem, który odpowiedzialny jest za CEIDG jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Dzięki tej formie rejestracji przedsiębiorców cała procedura związana z zakładaniem firmy została uproszczona i podmioty gospodarcze mają możliwość rejestracji przez internet.

Każdy zainteresowany znajdzie tutaj niezbędne informację na temat podmiotów gospodarczych prowadzących działalność, ponieważ CEIDG jest platformą jawną. Ważny jest również fakt, że informację tutaj zawarte są uaktualnianie  i mamy do nich bezpłatny dostęp.

 

Zadania CEIDG :

↔  prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi
↔  dostarczenie informacji o podmiotach gospodarczych w zakresie wskazanym w ustawie
↔  umożliwienie korzystania z danych, które są bezpłatnie udostępniane
↔ możliwość ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG i identyfikacja tych zmian z podmiotem, które je wprowadził

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: