Home » Zakładanie spółek » Co to jest Monitor Sądowy i Gospodarczy?

Co to jest Monitor Sądowy i Gospodarczy?


monitor-sadowy-i-gospodarczySzukając informacji możemy się spotkać z takim źródeł jak Monitor Sądowy i Gospodarczy, jest to dziennik urzędowy, które jest ogólnie dostępny i dostarcza wiele informacji.  Znajdziemy w nim informacje na temat podmiotów, które zgodnie z ustawą muszą upubliczniać informację dotyczące spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie ogłoszeń i obwieszczeń. Każdy powinien mieć bezpłatny dostęp do przeglądania Monitora Sądowego i Gospodarczego, sądy rejonowe są zobowiązane do umożliwienia wszystkim takiego nieodpłatnego dostępu.

Monitor składa się z 2 części:

Część I:  ogłoszenia różnych podmiotów np. spółek handlowych, które wymagane są przez różne przepisy prawa
Część II: wpisy nowych przedsiębiorców, którzy podlegają rejestracji w KRS

Każdy podmiot gospodarczy ma dostęp do informacji za pomocą internetowego serwisu Monitora Sądowego i Gospodarczego, gdzie znajdzie wszystkie niezbędne informację.

W takim dzienniku  znajdziemy sprawozdania finansowe  podmiotów gospodarczych , które zobowiązana są do badania i publikowania sprawozdań finansowych a są to:

» banki
» zakłady ubezpieczeniowe
»  zakłady reasekuracji
»  jednostki, które działają na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
»  spółki akcyjne
»  pozostałe jednostki jeśli spełniają określone warunki ( wielkość zatrudnienia, suma aktywów, przychody)

Możemy się wiele dowiedzieć o podmiotach gospodarczych działających na rynku, dostępne mamy wiele źródeł informacji wystarczy się postarać i troszkę poszukać a wiele podmiotów konkurencyjnych nie będzie miało przed Nami żadnych tajemnic.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: