Home » Zakładanie spółek » Co wiesz na temat kapitału zakładowego?

Co wiesz na temat kapitału zakładowego?

Kapitał zakładowy jest jednym z podstawowych elementów konstrukcyjnych spółki kapitałowej. Stanowi podstawowy wkład wspólników do spółki i podstawowy majątek na początek istnienia firmy. Kapitał to pewnego rodzaju zobowiązanie, jakie spółka zaciąga u jej akcjonariuszy. Początkowy majątek przedsiębiorstwa dzieli się na udziały oraz akcje. Wniesienie wkładów stanowi warunek niezbędny do założenia podmiotu gospodarczego. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych dokładnie przewidują minimalną wartość kapitału dla każdej formy organizacyjnej działalności.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalną wniesioną sumą pieniężną jest 5 tysięcy złotych, a dla np. spółek akcyjnych 100 tysięcy złotych. Jedną z podstawowych funkcji, jaką pełni kapitał zakładowy jest funkcja gwarancyjna wobec jej wierzycieli. Stanowi zabezpieczenie dla wierzycieli w przypadku spłaty ewentualnych zobowiązań, jakie zostały zaciągnięte przez spółkę.

W przepisach Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzono także szereg zapisów ograniczających dysponowanie kapitałem np. poprzez zakaz zwrotu wspólnikom wniesionych wkładów oraz pobierania odsetek.

Podsumowując więc, przedsiębiorcom przysługuje prawo do dysponowania kapitałem na prowadzenie działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *