Home » Zakładanie spółek » Czy można łączyć ze sobą spółki?

Czy można łączyć ze sobą spółki?

Łączenie spółek to ostatnio coraz częściej wykorzystywane narzędzie umożliwiające poprawienie efektywności procesów działalności gospodarczej oraz zmniejszenie kosztów. Spółki kapitałowe to przedsiębiorstwa głównie z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Do osobowych zaliczyć można pozostałe czyli jawną, partnerską, komandytową i komandytowo – akcyjną.

W przypadku pierwszego rodzaju działalności mogą one się łączyć pomiędzy sobą oraz z osobowymi, jednak np. spółka jawna czy komandytowa nie może być przejmującym lub nowo zawiązanym biznesem. W Kodeksie Spółek Handlowych przewiduje się dwa rozwiązania połączenia poprzez przejęcie, czyli przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na firmy przejmującą w zamian za udziały lub akcje. Brak jest wymagania dotyczącego przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, spółka kończąc swój byt prawny zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiązanie nowego przedsiębiorstwa – utworzenie nowej firmy oraz przeniesienie majątku łączących się podmiotów gospodarczych na nowo utworzone przedsięwzięcie w zamian za udziały lub akcje, czyli tzw. fuzja.

Aby połączyć formy działalności ze sobą, należy wybrać jedną z dwóch dostępnych metod oraz dokonać pisemnych ustaleń pomiędzy zarządami łączących się podmiotów gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *