Home » Zakładanie spółek » Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki cywilnej?

Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki cywilnej?

Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności, która w odróżnieniu od innych spółek prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie reguluje prawo zobowiązań, dzięki temu nie może być udziałowcem w innych spółkach. Podmiotami prawa w spółce cywilnej są jej wspólnicy, a przez to odpowiadają własnym majątkiem w wypadku zadłużenia. Wspólnicy, nie spółka, prowadzą ewentualne przedsiębiorstwo, które podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w przeciwieństwie do spółki cywilnej posiada osobowość prawną, a dzięki temu może być stroną umów w innej spółce. Oczywiście, czynności związane z zarządzaniem w tych firmach, wykonuje osoba fizyczna, która jest uprawniona do reprezentowania danej firmy. Jednak ten rodzaj działalności, dzięki przywilejom prawnym, może uzyskać status współudziałowca w innej spółce.

Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki cywilnej? Jak najbardziej. Nie istnieje żaden przepis, który by tego zabraniał. Aby spółko z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała status wspólnika, konieczne są zmiany w umowie spółki cywilnej, a to wymaga wizyty u notariusza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: