Home » Zakładanie spółek » Czym jest controlling?

Czym jest controlling?

Wielu przedsiębiorców z pewnością zadaje sobie pytanie odnośnie tego, czym właściwie jest controlling. Otóż jak się okazuje, jest to nic innego, jak system kierowania posiadanym przedsiębiorstwem.

System ten pozwala na wyszukiwanie odpowiednich informacji, a następnie przy ich pomocy na planowanie oraz kontrolowanie. W większości firm controlling wprowadzany jest wówczas, gdy kadra zarządzająca potrzebuje większej ilości precyzyjnych informacji, które z pewnością okażą się niezbędne do podjęcia istotnych dla firmy decyzji.

Śmiało można napisać, iż działania controllingu znajdują się na granicy zarządzania oraz kontrolowania przez to, iż obejmuje:
– określenie celów do zrealizowania,
– planowanie sposobów działania,
– sterowanie zarówno finansami, jak i skutecznością ekonomiczną,
– kontrolowanie przedsiębiorstwa.

W kwestii controllingu możemy rozróżnić jego dwa rodzaje, a mianowicie:
controlling strategiczny, który nakierowany jest na realizowanie długookresowych celów obranych przez dane przedsiębiorstwo,
controlling operatywny, który w głównej mierze skupia się na bieżących zagadnieniach dotyczących finansowania przedsiębiorstwa.

Podsumowując…
Działania controllingu polegają na ciągłym monitorowaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem stopnia realizacji określonych celów, jak również dopasowania się przedsiębiorstwa do często zmieniających się potrzeb otoczenia łącznie z przekazywaniem cennych informacji osobom na stanowiskach zarządzających w sytuacji konieczności podjęcia wszelkich działań inwestycyjnych, korygujących, jak również rozwojowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *