Home » Zakładanie spółek » Czym jest tarcza podatkowa?

Czym jest tarcza podatkowa?

Tytułowa tarcza podatkowa ściśle wiążę się ze zmniejszeniem obciążeń podatkowych z tytułu poniesionych przez firmę kosztów podatkowych. Efektem owej osłony jest zmniejszenie kwoty podatku dochodowego, co spowodowane jest zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Wydatkami takimi mogą być np.:
– raty leasingowe,
– amortyzacja,
– odsetki od kredytu.

W wyniku takiego działania, firmowe koszty ulegają całkowitemu zmniejszeniu o kwotę zaoszczędzonego podatku. Jedynym warunkiem, aby móc podjąć takie działanie jest uzyskanie zysku w danym roku podatkowym.

Koszty ponoszone przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym możemy obliczyć według poniższego wzoru:

K= (1-P)W

Objaśnienia do wzoru:
W – wydatki finansowe
P – stawka podatku dochodowego
K – rzeczywisty koszt po uwzględnieniu tarczy

Ważne jest to, iż z omawianej w tym poście osłony podatkowej nie mogą skorzystać przedsiębiorstwa rozliczające się na zasadach karty podatkowej lub podatkowych form ryczałtowych.

tarcza podatkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *