Home » Zakładanie spółek » Dokumenty niezbędne do rejestracji spółki

Dokumenty niezbędne do rejestracji spółki

Każdorazowo założenie własnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wiążę się z obowiązkiem wykonania kilku czynności, które okazują się niezbędne do tego, aby spółka mogła zacząć istnieć.

Aby móc rozpocząć działalność we własnej spółce, należy kolejno wywiązać się z następujących obowiązków:
1. Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego z podpisami wszystkich wspólników.
2. Uiszczenie kapitału zakładowego.
3. Dostarczenie dwóch egzemplarzy umowy spółki do KRS.
4. Powołanie organów spółki.
5. Dokonanie wpisu danej spółki do KRS.

Natomiast dokonując wpisu zakładanej spółki w KRS, należy skompletować następujące formularze:
– KRS-W3, a więc wniosek o rejestrację spółki,
– KRS-WE, a więc dane wszystkich wspólników,
– KRS-WK, a więc dane wybranych organów spółki,
– KRS-WM, a więc informacja o przedmiocie działalności,
– KRS-WA, a więc informacja o oddziałach spółki,
– KRS-Z30, a więc sprawozdania finansowe i inne wymagane dokumenty,
– oświadczenie o wniesieniu kapitału,
– formularz NIP-2 i RG-1,
– dokumenty dotyczące powołania organów spółki,
– lista wspólników,
– dokument potwierdzający prawo do lokalu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *