Home » Zakładanie spółek » Dokumenty niezbędne do rejestracji spółki

Dokumenty niezbędne do rejestracji spółki


dokumenty-rejestracyjneAby przedsiębiorca mógł poprawnie zarejestrować spółkę z o.o. konieczne będzie wypełnienie i zaprezentowanie odpowiednich dokumentów, formularzy czy też oświadczeń. Nie dopełnienie niezbędnych formalności odsunie przedsiębiorcę od osiągnięcia celu jakim jest rejestracja spółki z o.o.

Dokumenty, które będą konieczne do rejestracji spółki z o.o. można podzielić na 3 grupy:

1) Dokumenty notarialne: takim dokumentem jest umowa spółki, która musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Taki wymóg został określony w przepisach prawnych. Umowę spółki zobowiązani są podpisać wszyscy wspólnicy spółki. Wspólnicy potrzebować będą trzy formularze umowy, które zostaną przedstawione w sądzie oraz niezbędne będą do zawierania umów w imieniu spółki. Dodatkowo wymagane będą wzory podpisów członków zarządu spółki, które muszą zostać potwierdzone notarialnie.

2) Formularze KRS: kolejna grupa dokumentów, która niezbędne będzie do tego aby proces rejestracji spółki z o.o. przebiegł pomyślnie. Wykaz formularzy KRS jest bardzo obszerny, przedsiębiorca musi wybrać tylko te, które są potrzebne do rejestracji spółki z o.o. Zasadniczym dokumentem jest KRS W 3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz podstawowe załączniki, które są do niego wymagane:
– KRS WE – Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
– KRS WM – Przedmiot działalności
– KRS WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

3) Pozostałe dokumenty: do tej grupy dokumentów można zaliczyć oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał, dokumenty informujące o powołaniu członków zarządu spółki, umowa najmu lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu, formularze NIP-2, RG-1.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *