Home » Zakładanie spółek » Firma, czy przedsiębiorstwo?

Firma, czy przedsiębiorstwo?

Pojęcie firmy i przedsiębiorstwa bardzo często używane są ze sobą jako tożsame. Tymczasem pojęcia te opisują zupełnie inne terminy.

Firma to jedynie nazwa pod która przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Stanowi ona zatem jedynie element składowy przedsiębiorstwa.
Zgodnie z kodeksem cywilnym firma to imię nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej.

Przedsiębiorstwo to z kolei prawnie i ekonomicznie wyodrębniona jednostka gospodarcza. Celem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja dóbr bądź świadczenie usług w celu osiągania zysku i zaspokajania potrzeb konsumentów.

Przedsiębiorstwo jest podmiotem praw i obowiązków, zależnych od regulacji prawnych dostępnych na terytorium, na którym podmiot prowadzi działalność.    
Przedsiębiorstwa zazwyczaj klasyfikuje się według ich wielkości. Wyróżniamy:
1) Mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 9 pracowników, osiągające roczny obrót nie większy niż 2 miliony euro.
2) Małe przedsiębiorstwa – zatrudniające od 10 do 49 pracowników, osiągające roczny dochód w wysokości do 10 milionów euro.
3) Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające od 50 do 249 pracowników, osiągające roczny dochód w wysokości do 43 milionów euro.
4) Duże przedsiębiorstwa – pozostałe.

One Response so far.

  1. Marek pisze:

    Zbyt często te dwa pojęcia są błędnie używane. Bardzo fajnie to zostało tutaj wytłumaczone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *