Home » Wirtualne biuro » Informacje niezbędne przy rejestracji spółki z o.o.

Informacje niezbędne przy rejestracji spółki z o.o.


zalozenie-spolki-zooRejestrując spółkę z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca ma dwie możliwość dokonać samodzielnej rejestracji spółki lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów, które zajmują się rejestrowaniem spółek w odpowiednich organach rejestracyjnych. Jeśli wybrana zostanie druga z opcji koniecznie będzie dostarczenie podmiotowi, który będzie dokonywał rejestracji spółki z o.o. odpowiednich informacji na podstawie, których sporządzone zostaną odpowiednie dokumenty umożliwiające dokonanie rejestracji spółki z o.o..

Aby prawidłowo zostały sporządzone dokumenty niezbędne będą informacje:

  • dane osobowe wspólników spółki ( imiona, nazwiska ) lub też nazwy oraz wskazanie okoliczności, które w jakiś sposób będą dotyczyć ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych jeśli takie okoliczności oczywiście istnieją,
  • numery PESEL i numery dowodów tożsamości wspólników (dowodu osobistego lub paszportu) oraz daty ważności (w przypadku osób fizycznych) i/lub nr KRS oraz nr REGON (w przypadku osób prawnych),
  • adresy zamieszkania wspólników, adresy do doręczeń jeśli są inne,
  • nazwa dla rejestrowanej spółki,
  • adres siedziby spółki, tutaj bardzo często pojawia się możliwość skorzystania z oferty Wirtualnego Biura,
  • dane osobowe wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki oraz sposób w jaki spółka będzie reprezentowana na zewnątrz,
  • określenie wielkości kapitału zakładowego, w przypadku spółki z o.o. minimalna wielkość kapitału zakładowego wynosi 5 000 zł,
  • przedmiot działalności spółki,
  • sposób w jaki będzie następował w spółce podział zysków,
  • wysokość udziałów posiadanych przez wspólników.

Rejestracja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością pozyskania numeru KRS, NIP, REGON, które nadawane są przez odpowiednie instytucje oraz sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: