Home » Zakładanie spółek » Jak zawrzeć umowę z własną spółką?

Jak zawrzeć umowę z własną spółką?


umowa-spolki-z-o-oZawarcie umowy pomiędzy spółką a jej wspólnikami jest przykładem bardzo specyficznej operacji przy wykonywaniu, której warto stosować się do wszystkich obowiązujących zasad.

Wspólnicy spółki powinni kierować się zasadami prawa cywilnego, spółka z o.o. określa wszystkie warunki współpracy z wspólnikami w podobny sposób jak przy zawieraniu innych umów gospodarczych. Istnieją jednak pełne wyjątki, na które warto zwrócić uwagę aby nie pojawiły się komplikacje.

Gdy spółka z o.o. ma jednego właściciela…

Szczególne zasady dotyczą formy czynności prawnej, oświadczenie musi zostać złożone przez jedynego właściciela na piśmie pod rygorem nieważności.

Gdy właścicielami spółki jest kilka osób a jedna z nich jednocześnie jest członkiem zarządu…

Zawarcie umowy kredytowej, poręczenie lub inna umowa o podobnej formie z członkiem zarządu lub na jego rzecz wymaga zgody zgromadzenia wspólników. Taka zgoda może zostać wyrażona w momencie założenia oświadczenia ale także po jego złożeniu, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od dania złożenia tego oświadczenia. Jeśli jednak w wyniki jakichkolwiek czynników zgody zabraknie umowa będzie nieważna.

W przypadku wspólnika, który sprawuje funkcje członka zarządu spółka jest reprezentowana przez radę nadzorczą lub pełnomocnika, który powołany został uchwałą zgromadzenia wspólników. W sytuacji jednoosobowej spółki z o.o. z wspólnikiem, który jest członkiem zarządu czynność prawna wymagać będzie formy aktu notarialnego. Umowa zawarta w innej formie będzie nieważna.

Bardzo ważne : Jeśli wyłączny właściciel jest też jedynym członkiem zarządu sp. z o.o., umowę z nią może zawrzeć jedynie u notariusza.

One Response so far.

  1. Bernadetta pisze:

    Dobre i konkretne teksty! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *