Home » Zakładanie spółek » Jednoosobowa spółka europejska

Jednoosobowa spółka europejska


spolkiUnia Europejska ma na celu ujednolicenie regulacji prawnych jakie funkcjonują w krajach członkowskich aby ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie i rozwijanie działalności na obszary różnych państw. Jedną z kwestii jaka jest podlega aktualnie regulacjom unijnym jest jednoosobowa spółka. Obecnie obowiązuje XII Dyrektywa, która tylko częściowo reguluje sprawy związane z spółkami jednoosobowymi. Dzięki tej Dyrektywie uznano możliwość funkcjonowania spółek jednoosobowych w wszystkich państwach członkowskich oraz wyjaśniono, niektóre kwestie związane z jednym wspólnikiem spółki. Pozostały jednak zagadnienia związane z transgranicznym zakładaniem spółek jednoosobowych. Dnia 9 kwietnia 2014 roku Komisja Europejska przyjęła propozycję zmian w zakresie prawa spółek. Jedna z nowych regulacji przewiduje ujednolicenie funkcjonowania spółek jednoosobowych na terenie Unii Europejskiej.

Nowe przepisy mają zostać wprowadzone za pomocą nowej dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej. Dyrektywa ta składa się z trzech części:

  • postanowienia, które ma pojawić się w miejsce obecnie obowiązującej dyrektywy XII
  • zasadnicze novum legislacyjne określające zasady funkcjonowania europejskiej spółki jednoosobowej
  • przepisy końcowe

SE tak określana jest spółka europejska należy do paneuropejskich form przedsiębiorstw, czyli takich, które uregulowane są poprzez przepisy unijne.  Oprócz spółki w gronie tych form znajduje się europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych ( EZIG ) oraz spółdzielnia europejska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *