Home » Zakładanie spółek » Kodeks Cywilny

Kodeks Cywilny

Co możemy znaleźć w Kodeksie Cywilnym? Kodeks Cywilny zawiera informację na temat przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.

W Polsce obowiązuje ustawa, która została uchwalona 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks Cywilny zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem artykułów 160–167, 178, 213–219 i 1058–1088, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 18 maja 1964 r. Opublikowany został w Dzienniku Ustaw nr 16, poz. 93 z 1964[1]. Organem wydającym był Sejm PRL, a organami zobowiązanymi: Rada Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Kodeks Cywilny zawiera:
I część ogólna
II księga regulująca:
– prawo rzeczowe
– prawo zobowiązań
– prawo spadkowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *