Home » Zakładanie spółek » Konstytucja Biznesu

Konstytucja Biznesu

Konstytucja biznesu składa się z 5 ustaw, mających znacznie ułatwić życie przedsiębiorcom. Składają się na nie:
1. Ustawa Prawo Przedsiębiorców
2. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Najważniejsze założenia konstytucji biznesu to:
– wolność działalności gospodarczej,
– zasada, że podczas prowadzenia działalności przedsiębiorca może podejmować wszelkie kroki, które nie są prawnie zakazane “co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”,
– zasada określająca, że wszelkie błędy i niejasności są rozstrzygane na korzyść dla przedsiębiorcy,
– rozstrzyganie faktycznych wątpliwości na korzyść dla przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *