Home » Zakładanie spółek » Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest spisem podmiotów z całej Polski → spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia itp. oraz dłużnicy. Prowadzi go Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe. Każda osoba może sprawdzić informacje zawarte w KRS. Ten spis podmiotów bardzo przydatny jest wtedy, gdy chcemy dowiedzieć się w zakresie prawnym i finansowym czegoś więcej na potencjalnego partnera biznesowego.

WPIS DO KRS
Jest obowiązkowy dla podmiotów, które są objęte przepisami ustawy o KRS. Uzyskanie tego właśnie wpisu umożliwia podejmowanie zgodnie z prawem czynności prawnych, czyli np.: prowadzenie przedsiębiorstwa. Informacje zawarte w KRS kontroluje sąd rejestrowy, który w przypadku zauważenia błędów może wszcząć procedurę sądową i wyciągnąć konsekwencje. Każdy kto chce może uzyskać odpisy lub wyciągi z rejestru.

DŁUŻNICY
KRS jest istotnym źródłem na temat dłużników niewypłacalnych. Daje to z pewnością ochronę w nawiązywaniu relacji biznesowych. Możemy sprawdzić informacje na temat partnera biznesowego, jeżeli go tam nie ma, mamy pewność, że nawiązanie z nim relacji biznesowe jest bezpieczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *