KRS

Krajowy Rejestr Sądowy
to rejestr, który prowadzony jest przez wydziały sądów rejonowych. Rejestr został utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. a funkcjonuje od 1 stycznia 2001 r. Jego zadaniem jest dostarczenie społeczeństwu powszechnej wiedzy na temat podmiotów działających na rynku, informacji na temat ich sytuacji finansowej oraz sposobów w jaki te podmioty są reprezentowane na rynku. Dla każdego pomiotu, który jest zarejestrowany w KRS prowadzone są odrębne akta w formie papierowej. Rejestr ten podzielony jest na trzy części:

1) Rejestr Przedsiębiorców

2) Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki

3) Rejestr dłużników, którzy są niewypłacalni ( to dodatkowa informacja na temat podmiotów, z którymi prowadzenie działalności może okazać się posunięciem ryzykownym)

Dostępne są trzy formy rejestracji osobista w właściwym sądzie rejonowym, za pomocą tradycyjnej poczty, elektroniczna. Adresy sądów w jakich należy dokonać rejestracji są umieszczone na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Z momentem dokonania wpisu do KRS podmioty, które chcą rozpocząć działalność uzyskują osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Obowiązkowi rejestracji podlega duża liczba podmiotów m.in. spółki kapitałowe, spółki osobowe, spółki europejskie, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, instytucję gospodarki budżetowej.

Rejestracja podmiotu gospodarczego oraz zmiany w dokonanym wpisie w KRS podlegają opłatą skarbowym. Ich wysokość zależna jest od formy prawnej podmiotu i waha się, jeśli chodzi o zarejestrowanie w granicach 250-500zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *