Home » Zakładanie spółek » Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.?

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.?

Do pełnienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. uprawnione są osoby fizyczne dysponujące pełną zdolnością prawną, czyli osoby pełnoletnie. Należy pamiętać jednak że istnieje zakaz łączenia stanowisk w spółce z o.o. Oznacza to, że nie możesz być jednocześnie członkiem rady nadzorczej i zarządu, chyba że członek zarządu został delegowany do wykonywania obowiązków zarządu, ale to już zupełnie inna sprawa. Nie możesz również w tym samym czasie być pracownikiem zatrudnionym poza zarządem, jak i swoim pracodawcą, czyli członkiem zarządu.

Aby piastować stanowisko członka zarządu ponadto nie możesz być karany za przestępstwa przeciw:
-ochronie informacji,
-wiarygodności dokumentów,
-mieniu,
-obrotowi gospodarczemu,
-obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
-prawdziwym danym.

Zakaz pełnienia funkcji w zarządzie przez osobę skazaną ustaje z upływem piątego roku licząc od dnia uprawomocnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *