Home » Zakładanie spółek » Kto może zwołać Zgromadzenie Wspólników?

Kto może zwołać Zgromadzenie Wspólników?


zgromadzenie-wspolnikowZgromadzenie Wspólników jest jednym z czterech organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie spółki na rynku, decyduje ono o najważniejszych sprawach spółki. Prawo do zwołania takiego zgromadzenia mają przede wszystkim członkowie zarządu spółki, zdarzają się przypadki, że takie prawo przysługuje również radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Co w przypadku wspólników spółki, czy oni także mają prawo do zwołania Zgromadzenie Wspólników?

Decydujący głos w tej sprawie będzie miała umowa spółki, ponieważ Kodeks Spółek Handlowych pozwala na zwoływanie takiego zgromadzenia również przez inne podmioty, które nie zostały wskazane powyżej. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wskazać wspólnika lub grupę wspólników, wskazując ich indywidualnie. Może to nastąpić na przykład poprzez podanie nazwiska wspólnika lub nazwy jego firmy. Innym sposobem może być wskazanie w umowie pewnych cech rodzajowych, które muszą spełnić wspólnicy aby przysługiwało im prawo zwoływania zgromadzeń w postaci ilości udziałów jakie musi posiadać wspólników.

Wspólnik ma prawo do zwołania Zgromadzenia Wspólników jeśli taki przywilej został mu przyznany wprost dzięki umowie spółki.

Warto wspomnieć, że wspólnicy spółki z o.o. mają możliwość żądania zwołania zgromadzenia wspólników. Kiedy zostaną spełnione wszystkie warunki formalne taki wniosek musi zostać przyjęty przez zarząd spółki. Warunkiem jest jednak posiadanie przez wspólnika lub wspólników co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Ten próg może zostać ograniczony przez umowę spółki.

Kolejny raz okazuje się, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zasadniczym dokumentem, które reguluje wiele obszarów funkcjonowania spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: