Home » Zakładanie spółek » Nowe prawo gospodarcze

Nowe prawo gospodarcze


rejestracja-spolki-zooMinisterstwo Gospodarki podjęło pracę nad nową ustawą, która wprowadzać będzie nowe prawo gospodarcze. Podstawowym założeniem jakie ma stanowić podstawę tworzenia nowego prawa jest domniemanie uczciwości przedsiębiorców. Nowe prawo ma zastąpić ustawę z 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, stworzyć nowe reguły w oparciu, o które będą działać przedsiębiorcy oraz powoływać się na nie w kontaktach z urzędami.

Nowa ustawa ma zwierać katalog jasno i wyraźnie sformułowanych zasad, które związane będą z prawami przedsiębiorców, szczególnie w przypadku relacji z administracją.

Jedną z zasadniczych zasad jest zasada, że w sytuacji powstania wątpliwości co do prawidłowej interpretacji przepisów prawa, organ administracji będzie zobowiązany do rozstrzygnięcia nieporozumienia na korzyść przedsiębiorcy. Projekt nowej ustawy zakłada również wprowadzenie zasady lojalności, która dotyczyć będzie bezpośrednio postępowań oraz rozstrzygnięć spraw z zakresu działalności gospodarczej.

Pojawił się także pomysł wprowadzenia zasady jednokrotnego przekazywania informacji organom administracji, ma to oszczędzić czas przedsiębiorcy oraz ograniczyć koszty.

To tylko, niektóre pomysły jakie ujęte mają zostać w projekcie nowej ustawy.

Nowa ustawa to krok do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Jakie zmiany ostatecznie zostaną wprowadzona przedsiębiorcy dowiedzą się niebawem. Czy rzeczywiście wprowadzoną one ułatwienia dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zobaczymy?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: