Home » Zakładanie spółek » O pojęciu prokury i jej rodzajach.

O pojęciu prokury i jej rodzajach.

Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurenta), którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Prokura daje prawo do dokonywania czynności (sądowych i pozasądowych) związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Z czynności tych wyłączone jest zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa i nieruchomości, co do których konieczne jest pełnomocnictwo szczególne.

Nie ma możliwości przeniesienia prokury na inną osobę.

Rodzaje prokury:
– prokura samodzielna (samoistna)
– prokura łączna
– prokura oddziałowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: