Home » Zakładanie spółek » Odpowiedni wybór PKD

Odpowiedni wybór PKD

Na samym początku należy zastanowić się nad tym, co właściwie oznacza ten skrót. Otóż PKD to nic innego jak Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to umownie przyjęty i usystematyzowany podział rodzajów działalności, jakie tworzone są przez jednostki gospodarcze w Polsce.

Aktualne kody PKD zostały ustalone w 2007 roku, kiedy to ustalono symbole, nazwy, a także zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach (sekcje i podsekcje, działy, grupy, klasy oraz podklasy).

SEKCJA – dzieli całą zbiorowość na 21 grup działalności, które wiążą się z czynnościami powiązanymi z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego.
DZIAŁ – dzieli ogólną zbiorowość na 88 grup, na które składają się różnego rodzaju czynności oparte o cechy mające znaczenie przy określaniu stopnia podobieństwa , jak i rozpatrywaniu powiązań mających miejsce w gospodarce narodowej.
GRUPA – obejmuje 272 grupy rodzajów działalności, które można wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji lub charakteru usługi i jej odbiorców.
KLASA – obejmuje 615 grup rodzajów działalności, które można wyodrębnić na podstawie specjalizacji procesu produkcyjnego oraz działalności usługowej.
PODKLASA – obejmuje 654 grupy, które wyodrębniają rodzaje działalności charakterystyczne tylko dla polskiej gospodarki i będące jednocześnie przedmiotem obserwacji statystycznej.

Kiedy i gdzie PKD znajduje zastosowanie?
Jak się okazuje PKD wykorzystuje się do wielu celów, wśród których znajduje się m.in.PKD
klasyfikacja działających firm na potrzeby Krajowego Urzędowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej,
przedstawienie struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy,
tworzenie zestawień na potrzeby ekonomicznej analizy rozwoju gospodarczego,
opracowywanie bilansu gospodarki narodowej,
tworzenie zestawień statystycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *