Home » Zakładanie spółek » Odpowiedzialność karna za złe prowadzenie spółki

Odpowiedzialność karna za złe prowadzenie spółki

Za prowadzenie działalności niezgodnie z prawem zarząd oraz inne osoby związane ze spółką mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności nie tylko cywilnej, ale także i karnej. Czynności, które są uznawane za sprzeczne z prawem zostają wymienione już w Kodeksie Spółek Handlowych, i należą do nich:

– ogłaszanie i przedstawianie nieprawdziwych danych spółki,
– niezgłoszenie upadłości spółki,
– nabywanie własnych akcji,
– wydawanie dokumentów spółki niezgodnym z prawem,
– umożliwianie bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub udział w nim,
– bezprawne wydawanie akcji,
– niewłaściwe oznaczanie pism spółki,
– nienależyte informowanie sądu rejestrowego.

W zależności od popełnionego czynu zmieniają się osoby, które zostają pociągnięte do odpowiedzialności. Warto wiedzieć, że katalog deliktów obejmuje nie tylko umyślne, ale również i nieumyślne czynności. Popełnienie, któregoś z wyżej wymienionych wykroczeń może skutkować karą grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności. Przykładowo, za ogłaszanie nieprawdziwych danych organom spółki, władzom państwowym czy osobie powołanej do rewizji grozi kara pozbawienia wolności nawet do dwóch lat, a co za tym idzie również do zakazu pełnienia funkcji członka zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej czy likwidatora w spółce.

Oprócz czynności niezgodnych z prawem przewidzianych rzez KSH istnieją również inne regulacje prawne, określające sytuacje, w których niewłaściwe zarządzanie spółką może zostać uznane za przestępstwo i wiązać się z konsekwencjami dla osób będących członkami zarządu lub pełnionych w spółce inne funkcje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *