Home » Zakładanie spółek » Odpowiedzialność zarządu w spółce z o.o.

Odpowiedzialność zarządu w spółce z o.o.

wspolnicy-spolki-zoo

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością ze względu na fakt ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania finansowe spółki. Jednak nie każdy z wspólników może cieszyć się takim ograniczeniem odpowiedzialności. Członkowie zarządu w spółce z o.o. będą odpowiadać całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, w przypadku kiedy okaże się, że egzekucja długów z majątku spółki jest bezskuteczna. Skład personalny członków zarządu ulega zmianom, do odpowiedzialności zostaną pociągnięci członkowie zarządu, którzy sprawowali swoją funkcję w czasie kiedy zobowiązanie finansowe istniało.

Aby bronić się przed odpowiedzialności wspólnicy mogą użyć kilku argumentów:

  • prawidłowy czas złożenia wniosku o upadłość,
  • odpowiedni termin wszczęcia postanowienia układowego,
  • brak winy członka zarządu,
  • przedawnienie roszczenia wobec członka zarządu.

Tak do końca nie każdy z wspólników jest wolny od odpowiedzialności. Dłużnicy muszą mieć jakiś punkt odniesienia, kiedy ich zobowiązania nie zostaną uregulowane.

Kiedy dochodzi do przedawnienia roszczenia wobec członka zarządu?

Termin przedawnienia liczy się od dnia kiedy zostało wydane postanowienie komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Zaistnienie takiego faktu jest konieczne aby członek zarządu odpowiadał za zobowiązania spółki. Jednym z terminów jaki jest przewidywany to okres 10 lat, który liczony jest od dnia wystąpienia szkody a wydania postanowienia komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: