Home » Zakładanie spółek » Określenie siedziby spółki

Określenie siedziby spółki

Siedziba spółki konieczna jest do sporządzenia kompletnej umowy spółki.

Przepisy mówią o tym, że siedzibą spółki jest miejscowość, w której znajdują się organy zarządzające danym przedsiębiorstwem. Wszystko zależy od tego, co zostało ustalone w umowie. Należy pamiętać, że miejscowością nie koniecznie musi być miasto. Według definicji miejscowość jest zabudowanym i zamieszkanym terenem geograficznym.

W UMOWIE WYSTARCZAJĄCE JEST ZDANIE:  „Siedzibą spółki jest miasto X.”

Takie określenie pozwala na elastyczne wyjście naprzeciw różnego rodzaju potrzebom spółki, co jest przydatne m.in. do odbywania zgromadzeń wspólników.

Ważną informacją jest także to, iż możliwe jest umieszczenie siedziby w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zarząd. Potrzebna jest jednak na ten temat informacja zawarta w umowie spółki.

Siedziba spółki ustalana jest przez jej wspólników. Z kolei adres spółki ustalany jest przez jej zarząd, którego obowiązkiem jest wskazanie go sądowi rejestrowemu w momencie dokonywania zgłoszenia do KRS.

WAŻNE!

Nie należy mylić siedziby spółki z jej adresem!

Siedzibą jest miejscowość. Z kolei adres jest bardziej skonkretyzowany poprzez określenie ulicy, numeru budynku i lokalu. Siedziba spółki, która została zarejestrowana w Polsce, powinna zostać usytuowana na terytorium Polski.

W jakich innych przypadkach ważne jest określenie siedziby spółki?siedziba-spolki

  • w momencie odbywania zgromadzenia wspólników
  • w momencie określenia miejsca wykonywania zobowiązania
  • w momencie określenia właściwego sądu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *