Home » Zakładanie spółek » Osoba prawna – teoria.

Osoba prawna – teoria.

Osobami prawnymi są nazywane jednostki organizacyjne będące trwałymi zespoleniami m.in. grup ludzi, środków materialnych, które zostały powołane do życia po to, aby realizować wyznaczone zadania. Podmiot ten posiada zarówno osobowość prawną, jak i zdolność do czynności prawnych.

Etapy powstawania tych jednostek, jak i ogólne przepisy z nimi związane określa Kodeks Cywilny. Osoba prawna swoją osobowość prawną uzyskuje z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru. Ważne jest to, aby pamiętać, że występuje kilka rodzajów osób prawnych, a niektóre z nich wymagają zgłoszenia do odrębnego rejestru.osoba prawna

Z grona osób prawnych można wyłonić te najistotniejsze i są nimi m.in.:

  • spółka akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółdzielnie,
  • jednostki samorządów terytorialnych,
  • instytucje kultury,
  • partie polityczne,
  • związki zawodowe.

Każda osoba fizyczna działa w oparciu o organy w niej występujące, których sposób działania przeważnie określony zostaje w odpowiedniej ustawie i sporządzonym przez dany podmiot statucie. To właśnie organy ponoszą odpowiedzialność za działania podejmowane przez daną osobę prawną. Gdyby zdarzyła się sytuacja, że w spółce nie występują organy zarządzające, wówczas taka osoba prawna może zgłosić się do sądu w celu przydzielenia kuratora muszącego niezwłocznie podjąć się zadania powołania nowych organów w danej jednostce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *