Home » Zakładanie spółek » Po co umarza się udziały w spółce z o.o.?

Po co umarza się udziały w spółce z o.o.?

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać umorzone. Konsekwencją tego jest zmniejszenie udziału wspólnika w kapitale zakładowym spółki bądź całkowite wykluczenie wspólnika ze spółki.

Wyróżniane umorzenia udziałów:
– umorzenie dobrowolne,
– umorzenie przymusowe,
– umorzenie automatyczne.

Umorzenie dobrowolne – wymaga przewidzenia takiej możliwości w umowie spółki. Umowa może jednak ograniczać się jedynie do stwierdzenia, że udziały mogą być umorzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez nabycie udziałów przez spółkę.

Umorzenie przymusowe – aby było możliwe, w umowie spółki muszą znaleźć się przesłanki i tryb umorzenia. Oznacza to, że umowa spółki powinna zawierać adnotację o przymusowym umorzeniu udziałów oraz podać przyczyny z jakich może to nastąpić.

Umorzenie automatyczne – określa, że umorzenie udziałów powinno nastąpić w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały. Oznacza to, że jeżeli dojdzie do sytuacji zawartej w umowie spółki nie trzeba podejmować uchwały zgromadzenia wspólników i można przystąpić do dalszych czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *