Home » Zakładanie spółek » Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

podatek-od-czynnosci-cywilnoprawnychPodatek od czynności cywilnoprawnych jest to podatek, który jednostki gospodarcze zobowiązane są płacić od umowy spółki a także od wszystkich zmian w umowie, które wpłyną na podwyższenie podstawy opodatkowania. Opodatkowaniu podatkiem PCC podlega jedynie podwyższenie kapitału zakładowego, w przypadku kiedy w spółce pojawią się wkłady, które będą powiększać wartość kapitału zapasowego obowiązek podatkowy się nie pojawi.

Umowa spółki oraz zmiany jakie w niej się pojawią podlegają opodatkowania w sytuacji kiedy w momencie dokonania czynności przez spółkę na terenie Polski znajduje się:

  • siedziba spółki,
  • rzeczywisty ośrodek zarządzania.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej tj. zostaje zawarta umowa spółki lub w momencie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki posiadającej osobowość prawność. W przypadku spółki z o.o. obowiązek podatkowy będzie ciążył na spółce, z kolei w przypadku spółki osobowej na wspólnikach spółki.

Jeśli chodzi o podstawę opodatkowania będzie ona zależna od czynności jaka zostanie dokonana:

  • zawarcie umowy – wartość wkładów dla spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego dla spółek kapitałowych,
  • wniesienie wkładów, podwyższenie kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,
  • dopłaty – wartość dopłat,
  • pożyczka udzielona spółce przez wspólnika – wartość pożyczki,
  • oddanie spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego korzystania – roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4 % wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania,
  • przekształcenie, łączenie spółek – wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Podatek od czynności cywilnoprawnej w przypadku zawierania umowy spółki wynosi 0,5% podstawy opodatkowania. Spółka zobowiązana jest go zapłacić w terminie 14 dni od dania powstania obowiązku podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: