Home » Zakładanie spółek » Podatki w spółce z o.o.

Podatki w spółce z o.o.

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (znana również jako spółka z o.o.) w kwestii opodatkowania, musi ściśle stosować się do zasad, które określone zostały w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa ta ściśle określa podwójne opodatkowanie zysku osiągniętego przez spółki z o.o.. Warto pamiętać, iż dochód osiągnięty przez spółkę z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ale również podatkiem od wypłacanych wspólnikom dywidend. Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku jednoosobowej spółki z o.o., której jedynym właścicielem jest osoba fizyczna.

Wszystkie spółki kapitałowe, a więc również spółka z o.o. opodatkowane są podatkiem CIT w wysokości 19%, który płacony jest od osiągniętego dochodu danej spółki (dochód = przychody – koszty uzyskania przychodu). Należność trzeba uregulować do 20-tego dnia kolejnego miesiąca. Prócz wspomnianego wcześniej podatku CIT, w momencie wypłacania osiągniętego zysku, należy uregulować jeszcze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, który także wynosi 19%.

Podjęcie decyzji na temat podziału zysku nie wywołuje obowiązku podatkowego, jednak obowiązek ten powstaje dopiero w momencie wypłaty dywidendy na rzecz wspólników spółki z o.o. lub powiększenie kapitału zakładowego w prowadzonej jednostce gospodarczej z pieniędzy zgromadzonych w postaci kapitału zapasowego lub rezerwowego. W przypadku, gdyby firma przeznaczyła osiągnięty zysk na fundusze specjalne takie, jak np. kapitał zapasowy/rezerwowy, wówczas spółka ma obowiązek uregulowania jedynie podatku CIT, a podwójne opodatkowanie wtedy nie występuje.

podatki-w-spolce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *