Home » Zakładanie spółek » Pojawienie się nowego wspólnika w spółce

Pojawienie się nowego wspólnika w spółce

Gdy spółka zaczyna dobrze prosperować lub potrzebuję pozyskania nowego kapitału, może wprowadzić do spółki nowego wspólnika. W jaki sposób można to zrobić?

 

Wniosek o dokonanie zmiany w składzie osobowym spółki należy złożyć w sądzie rejonowym. Nie ma obowiązku dołączać do tego wniosku dokumentów potwierdzających przejście na nowego wspólnika udziałów, ale jeśli sąd uzna, że dostarczenie takich dokumentów jest konieczne będzie ich żądał.

Wszystkie dane dotyczące wspólników ( nazwisko i imię, nazwę, siedzibę, adres, ilość i wartość posiadanych udziałów), muszą zostać zapisane w księdze udziałów, kiedy pojawia się nowy wspólnik należy dokonać odpowiednich zmian i stworzyć nową listę wspólników, taka lista musi zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu.

 

Po wprowadzeniu wszelkich zmian, stworzeniu nowej listy wspólników zarząd spółki ma obowiązek dostarczyć nową listę do sądu celem wprowadzenia zmian w rejestrze. Czy taki obowiązek pojawia się przy w każdej sytuacji kiedy w spółce pojawia się nowy wspólnik ?

NIE.

Obowiązek taki musi spełnić zarząd w sytuacji kiedy nowy wspólnik, który się pojawił w spółce będzie posiadał 10 proc. udziałów w spółce. Jeśli zmiana wspólnika obejmuję przejęcie udziału poniżej 10 proc. wymagane jest jedynie pojawienie się  nowej listy wspólników w aktach spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *