Home » Zakładanie spółek » Połączenie spółek

Połączenie spółek

 

laczenie-spolekW wyniku różnych zjawisk jakie zachodzą w gospodarce a także oddziaływanie różnorodnych czynników może dojść do połączenia spółek. Dlaczego podmiotu gospodarcze łączą się ze sobą? Powody połączenia spółek mogą być różne chęć pozyskania przewagi nad konkurencją, pozyskania ekspertów, rozszerzenie prowadzonej działalności, kłopoty finansowe. Proces połączenie dwóch podmiotów gospodarczych określany jest jako fuzja, przyłączenie, wymiana akcji lub połączenie interesów, jest to proces, w którym dochodzi do przyłączenia, nabycia, sprzedaży składników majątkowych oraz innych zasobów ekonomicznych.

Funkcjonują dwa modele połączenia spółek kapitałowych:

przejęcie czyli łączenie spółek przez inkorporację – zanim dochodzi do połączenie istnieją dwa odrębne podmioty prawne, następnie ma miejsce przeniesienie całego majątku z jednego podmiotu do drugiego, w wyniki przejęcia na rynku pozostaje tylko jeden podmiot drugi przestaje istnieć,

fuzja czyli zjednoczenie się spółek – w wyniki operacji zjednoczenia spółek powstaje nowa spółka, dotychczasowe spółki zostają wykreślone z rejestru, w przypadku tego modelu istnieje możliwość połączenie się spółki kapitałowej oraz spółki osobowej.

Zgodnie z ustawą a także międzynarodowymi standardami połączenie rozumiane jest jako połączenie prowadzonych działalności z kolei w Kodeksie Spółek Handlowych zjednoczenie spółek definiowane jest jako połączenie osób prawnych. Najważniejszy jest jednak aspekt kontroli jaka pojawi się po operacji połączenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *