Home » Zakładanie spółek » Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze jest szeroką dziedziną. Tym mianem określane są normy odnoszące się do działalności gospodarczej. Zazwyczaj prawo gospodarcze obejmuje prawo gospodarcze prywatne i prawo gospodarcze publiczne. 

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE
Prawo gospodarcze publiczne określa funkcje państwa w gospodarce, swobodę działalności gospodarczej, regulując obrót gospodarczy w wymiarze stosunków między państwem a przedsiębiorcami (tzw. administracyjne prawo gospodarcze). Jest to dziedzina określająca możliwości interwencji prawa i państwa w gospodarkę, m.in. przepisy dotyczące rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej oraz typy działalności, których prowadzenie wymaga uzyskania koncesji, licencji, zezwoleń lub ograniczających je w inny sposób.  
 
Prawo gospodarcze publiczne opiera się na zasadach: wolności gospodarczej i własności prywatnej. Zasada wolności gospodarczej obejmuje związana jest między innymi z wolnością podejmowania oraz wyboru działalności.

PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE
Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki między przedsiębiorcami albo między przedsiębiorcami i konsumentem. Przepisy prywatnego prawa gospodarczego określają m.in.: ustrój i organizację przedsiębiorców (typy i funkcjonowanie spółek), czynności handlowe (w tym zawieranie umów, rodzaje umów, formy czynności prawnych) oraz prawo papierów wartościowych. 

AKTY PRAWNE
Podstawowe akty prawne dotyczące prawa gospodarczego: 
– Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 
– Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
– Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: