Home » Zakładanie spółek » Prowadzenie działalności niezarejestrowanej

Prowadzenie działalności niezarejestrowanej

Od 30. kwietnia 2018 roku legalnie możesz poprowadzić działalność bez jej rejestracji w CEIDG. Aby jednak było to możliwe musisz spełnić kilka warunków!

Działalność nierejestrowana wprowadzona została w ramach Konstytucji Biznesu. Od tego czasu osoby wykonujące drobne usługi, osiągające niewielkie dochody nie muszą rejestrować swojej działalności.

Ewidencjonować swojej działalności nie musisz jeżeli spełnisz następujące warunki:
– jesteś osobą fizyczną,
– miesięczny przychód z Twojej działalności nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku będzie to kwota nie większa niż 1050 złotych),
– przez ostatnich 60 miesięcy nie wykonywałeś działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej stanowi swego rodzaju przywilej, stąd też możesz, jednak nie musisz z niego korzystać. Zarejestrować swoją działalność możesz zawsze w dowolnym momencie. Co ważne, jeżeli Twój przychód przekroczy określony limit wówczas w przeciągu 7 dni masz obowiązek zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *