Home » Zakładanie spółek » Prowadzenie spółki z o.o.

Prowadzenie spółki z o.o.


prowadzenie-spolki-z-o-oRejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym to dopiero początek prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi się przygotować na szereg czynności, które trzeba będzie wykonać w celu obsługi spółki oraz wszystkich działań jakie prowadzone będą przez nią na rynku gospodarczym. W wyniku natłoku wielu obowiązków, zmian przepisów prawnych nie trudno o popełnienie błędu, szczególnie w przypadku niedoświadczonych przedsiębiorców.

Jakie błędy popełniania są przez podmioty prowadzące sprawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Warto się z nimi zapoznać aby potem w praktyce gospodarczej ich unikać.

  1. Nieskuteczne zawieranie umów – sytuacja ma miejsce kiedy członek zarządu podpisuje umowę z samą spółką, musi zostać powołany do tej czynności pełnomocnik reprezentujący spółkę aby umowa wywoływała skutki prawne.
  2. Wpłacanie środków pieniężnych przez wspólników na rzecz spółki bez odpowiedniego tytułu prawnego, co rodzi problemy w zakresie księgowości spółki oraz jej rozliczenia podatkowego.
  3. Wypłacanie wspólnikom spółki wynagrodzenia – jeśli kapitał przeznaczony na wynagrodzenia dla wspólników pochodzi z kapitału zakładowego spółki następuje złamanie zasady nienaruszalności kapitału, która zakazuje takich wypłat niezależnie od tytułu zobowiązania.
  4. Obawy przed ujawnianiem danych spółki – spółka będąc stroną różnych transakcji gospodarczych powinna określać swoją nazwę, siedzibę, adres, brak takich danych może grozić grzywną.
  5. Nieprowadzenie księgi udziałów, księgi protokołów – aby zmniejszyć zakres obowiązków wspólnicy unikają tych czynności, problem pojawia się kiedy w spółce rodzi się konflikt, który należy rozwiązać.

Warto należycie prowadzić wszystkie sprawy spółki aby potem nie borykać się z niepotrzebnymi problemami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: