Home » Zakładanie spółek » Przygotowanie umowy spółki

Przygotowanie umowy spółki


umowa-spolki-zooNieodłącznym elementem każdego procesu założenie spółki z o.o. jest sporządzenie umowy spółki. Musi ona mieć formę aktu notarialnego, w innym przypadku rejestracja spółki z o.o. nie będzie możliwa. W przypadku rejestracji spółki za pomocą systemu S24, wspólnicy spółki korzystają z udostępnionego wzorca umowy i w takiej sytuacji nie przyjmuje ona formy aktu notarialnego.

Umowa spółki z o.o. jest to dokument założycielski, który reguluje zasady dotyczące funkcjonowania spółki, określa kompetencje organów spółki. Wspólnicy powinny dokładanie przemyśleć wszystkie zapisy, które zostaną w niej zawarte tak aby jasno określić prawa i obowiązki wspólników oraz by spółka mogła sprawnie funkcjonować. Elementy, które obowiązkowo muszą znaleźć się w umowie spółki z o.o. to:

  • nazwa spółki ( firma spółki ) oraz miejsce jej siedziby,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego jaki został wniesiony przez wspólników,
  • adnotacja czy któryś z wspólników ma prawo posiadać więcej niż 1 udział,
  • liczba oraz wartość udziałów jaką posiadają poszczególni wspólnicy,
  • jeśli spółka powstała w konkretnym celu to musi zostać określony czas jej działania.

Przygotowanie umowy spółki z o.o. to bardzo ważny etap w całym procesie rejestracji spółki z o.o. Warto zawrzeć w niej wszystkie istotne dla funkcjonowania spółki kwestie, wspólnicy spółki powinni pamiętać o tym, że nie należy umieszczać w umowie spółki regulacji, które pojawiają się w Kodeksie Spółek Handlowych, ponieważ te kwestię są już odgórnie uregulowane i każda spółka z o.o. musi się do nich stosować, chyba że odrębne przepisy określają inaczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *