Home » Zakładanie spółek » Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa to system ewidencji gospodarczej, zajmujący się pomiarem i ewidencją majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz sporządzeniem na tej podstawie raportów finansowych. Sprawozdania finansowe muszą być opracowane zgodnie z krajowymi, jak i międzynarodowymi standardami.  
 
Ta odmiana rachunkowości uwzględnia takie określenia jak aktywa (dotyczące majątku) oraz pasywa (związane ze sposobem finansowania majątku). Prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie oparte jest o system uproszczony – służący głównie do obliczania podatku oraz system pełny – polegający na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 
 
Cele rachunkowości finansowej: 
 
– wykazywanie stanu finansowo-majątkowego jednostki gospodarczej, 
– obrazowanie osiągniętego wyniku finansowego przedsiębiorstwa, 
– informowanie o zdarzeniach głównie na zewnątrz organizacji, 
– dbanie o zachowanie dokładności, wiarygodności i sprawdzalności, 
– informowanie o informacjach szczególnie z przeszłości, 
– objęcie pomiarem dane finansowe.

Zobacz także: Czym jest rachunkowość zarządcza?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *