Home » Zakładanie spółek » Rachunkowość podatkowa

Rachunkowość podatkowa

Jedną z odmian rachunkowości jest rachunkowość podatkowa, stanowiąca wyodrębnioną ewidencję do celów podatkowych. Jej powstanie wynika z uregulowań prawa podatkowego i jego wpływu na księgi rachunkowe, które należy prowadzić zgodnie z prawem bilansowym. Jednak przepisy obu tych praw często są odmienne, dlatego też rachunkowość podatkowa często pojmowana jest jako poszerzenie ewidencji dla celów podatkowych, wyróżniające występujące różnice w kosztach i przychodach zgodnie z prawem podatkowym i bilansowym.

Do prowadzenia rachunkowości podatkowej zobowiązane są jednostki takie jak: osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS, lecz prowadzące małej wielkości działalność gospodarczą, nie zobowiązaną do prowadzenia rachunkowości finansowej. W takim przypadku jednostki te mają obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji do celów podatkowych, służącej do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formy uproszczonej rachunkowości podatkowej to:

Karta podatkowa stosowana przez małe jednostki gospodarcze, najczęściej przedsiębiorstwa rzemieślnicze. Jednak by ją stosować należy spełnić dodatkowe warunki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stosowany również przez mikro firmy i wymagający spełnienia dodatkowych warunków prawnych,

Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla każdego przedsiębiorstwa, które może stosować uproszczoną rachunkowość,.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *