Home » Rejestracja Spółek

Rejestracja Spółek

Nasza Firma oferuję pomoc w całym procesie skomplikowanej rejestracji, pomaga załatwić wszystkie niezbędne formalności związane z rejestracją spółki.

Oferowana przez Naszą Firmę usługa rejestracji spółki obejmuję :

  1. Sporządzenie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego.
  2. Rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – wpis do rejestru pozwoli na dokonywanie dalszych czynności i uzyskania przez spółkę osobowości prawnej.
  3. Rejestrację w Urzędzie Skarbowym (US) – uzyskanie przez spółkę NIP, numeru VAT lub VAT UE.
  4. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
  5. Rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) – uzyskanie przez spółkę REGON.
  6. Udzielanie fachowej informacji w zakresie dobierania właściwych kodów PKD, wysokości kapitału zakładowego jaki muszą wnieść wspólnicy, umowy najmu siedziby spółki.
  7. Zajmujemy się również rejestracją Spółki, która stanowi specyficzną formę działalności SPÓŁKA Z O.O. KOMANDYTOWA,  połączenie dwóch różnych form prawnych w jednym przedsięwzięciu.

Gwarantujemy załatwienie wszelkich formalności rejestracyjnych. Dzięki pomocy naszej Firmy zaoszczędzą Państwo swój cenny czas, cały proces rejestracji zostanie przeprowadzony bezproblemowo.