Home » Zakładanie spółek » Rejestracja spółki cywilnej

Rejestracja spółki cywilnej

Wspólnicy zakładający spółkę cywilną zobowiązani są do podejmowania działań mających na celu osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego oraz do wniesienia wkładów. Umowa spółki powinna być pisemna. Ta forma prawna może zostać założona przez co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Podmiotami prawa są wspólnicy spółki. Nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą w skład majątku wspólników.

Wspólnicy zobligowani są do dokonania rejestracji w CEIDG.

Odpowiedzialność rozciąga się na wszystkich wspólników w sposób solidarny.

 

Księgowość w spółce cywilnej

Spółka cywilna ma możliwość prowadzenia ewidencji w postaci księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego albo prowadzić księgi rachunkowe (po przekroczeniu przychodów netto 2 000 000 euro).

 

Podatki w spółce cywilnej

Wspólnicy są opodatkowani podatkiem dochodowym a nie spółka. Wspólnicy mogą wybrać opodatkowanie:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (podatek progresywny),
  • podatek liniowy (19% od dochodu)
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • karta podatkowa (w przypadku spółki cywilnej osób fizycznych).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *