Home » Zakładanie spółek » Rejestracja spółki partnerskiej

Rejestracja spółki partnerskiej

Spółka partnerska należy do grupy osobowych spółek handlowych. Utworzona może zostać wyłącznie przez osoby fizyczne, które wykonują jeden z wolnych zawodów. Przedmiot działalności, jaki wykonuje spółka musi wynikać z wolnego zawodu wykonywanego przez jej wspólników. Każdy ze wspólników takiej spółki indywidualnie odpowiada za własną działalność oraz ponosi solidarną odpowiedzialnością za działania całej spółki.

Rejestracja spółki partnerskiej

Spółka powstaje z chwilą wpisu jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Umowa takiej spółki pod rygorem nieważności powinna zostać zwarta w formie pisemnej. W celu założenia spółki konieczne jest złożenie odpowiednich formularzy urzędowych:

  • KRS-W1,
  • KRS-WD,
  • KRS-WM,
  • KRS-WK.

Kolejną ważną kwestią jest uregulowania wszystkich niezbędnych opłat za rejestrację spółki w KRS oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Proces założenie spółki partnerskiej przebiega w podobny sposób jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z tą różnicą, że nie można przeprowadzić go za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24.

Zachęcamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami, którzy pomogą w przeprowadzeniu procesu rejestracji nowej spółki partnerskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *