Home » Zakładanie spółek » Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o.

umowa-spolki

 

Rejestracja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Umowa jest podstawowym dokumentem służącym do zawiązania spółki. Regulacje prawne określają podstawowe elementy jakie powinny znaleźć się w umowie spółki takie jak nazwa spółki oraz jej siedziba, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, sposób reprezentacji spółki. To punkty, które wspólnicy zobowiązani są umieścić w umowie.

Czy to już wszystkie kwestie jakie należy wziąć pod uwagę? Istnieją również inne zagadnienia nad, którymi wspólnicy spółki powinni się zastanowić. Wyjaśnienie wszystkich kwestii umożliwi swobodne prowadzenie działalności i pozwoli na uniknięcie nieporozumień, które wynikają bardzo często z niedomówień. Nad jakimi kwestia powinni się zastanowić wspólnicy spółki sporządzając jej umowę ?

1) W jaki sposób zostanie pokryty kapitał zakładowy spółki, czy wpłacony zostanie w formie pieniężnej, a może wspólnicy wniosą go w formie aportu.
2) Możliwość podwyższenia wielkości kapitału zakładowego, warto zastanowić się do jakiej ewentualnie wysokości zwiększony zostanie kapitał zakładowy i w jakim terminie ta czynność zostanie wykonana.
3) Sposób w jaki powołana spółka będzie reprezentowana, kto będzie wchodził w skład jej zarządu, na jaki czas.
4) Kwestia wypłaty udziałowcom zaliczek na poczet dywidendy.
5) Szczegóły związane z sprzedażą czy też nabywaniem udziałów spółki.

Im więcej kwestii zostanie poruszonych i uregulowanych tym łatwiej będzie się zarządzać spółkę. Jeśli coś zostanie już zapisane i odgórnie uzgodnione to taka kwestia nie będzie budzić wątpliwości i nie wywoła nieporozumień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *