Home » Zakładanie spółek » Rejestracja spółki

Rejestracja spółki

Tradycyjny sposób rejestracji spółki z o.o.

Pierwszym z elementów jest UMOWA
– umowa spółki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nie ważności, oznacza to, że nie zachowanie takiej formy spowoduje, że spółka nie zostanie zawiązana między wspólnikami

 

Kolejnym etapem będzie WNIOSEK
– wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego, musi zostać podpisany przez każdego z wspólników, należy pamiętać aby złożyć go do odpowiedniego sądu rejonowego właściwego co do siedziby spółki

 

Dzięki zasadzie jednego okienka organ sądowy prześlę resztę wniosków do odpowiednich urzędów ( Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny). Nie zmienia to jednak faktu, że troszkę potrwa wykonanie pełnej rejestracji spółki.
Istnieje możliwość rejestracji przez internet warunkiem jest posiadanie przez każdego wspólnika dowolnej formy podpisu elektronicznego. W takiej wersji wniosek należy złożyć drogą elektroniczną w specjalnym systemie, który został udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Potem należy dostarczyć wzory podpisów wspólników.

 

Brak zachowania należytej formy umowy lub sprzeczność jej elementów z prawem spowoduje, że spółka nie zostanie założona. Umowa powinna zawierać informację na temat :

  • formę spółki, miejsce, gdzie będzie znajdować się jej siedziba
  • zakresu i przedmiotu działalności jaką spółka będzie podejmować
  • wysokość kapitału zakładowego wniesionego przez wspólników, w przypadku spółki z o.o. wartość tego kapitału nie może być mniejsza niż 5 000 zł
  • jeśli spółka będzie działać w określonym czasie należy podać termin jej działalności
  • wartości udziałów jakie posiadają poszczególni wspólnicy, pamiętając, że wartość takiego udziału nie może być mniejsza niż 50 zł

Proces rejestracji spółki jest skomplikowany, wymaga czau a także znajomości całej procedury. Osoba, które chce rozpocząć działalność w formie spółki z o.o. może zlecić rejestrację naszej firmie. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *