Home » Zakładanie spółek » Kompetencje zgromadzenia wspólników

Kompetencje zgromadzenia wspólników

Zgromadzenie wspólników uznawane jest za najważniejszy organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wszystkie pozostałe organy są zależne od zgromadzenia wspólników, ponieważ to właśnie wspólnicy wybierają i powołują poszczególne osoby o pełnienia w spółce określonych funkcji- na przykład do pełnienia funkcji członków zarządu.

4 grupy uprawnień zgromadzenia wspólników:

1.Wyłączne kompetencje przysługujące na podstawie ustawy i Kodeksu Spółek Handlowych tylko zgromadzeniu

Przykładami kompetencji z tej grupy jest rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego, wprowadzanie zmian w umowie spółki czy przekształcenie spółki – nie ma możliwości delegowania ich na inne osoby.

2. Przysługujące na podstawie ustawy dopóki nie zostaną przyznanie innym osobom na podstawie umowy

Są to kompetencje, które mogą zostać przekazane innym osobom na podstawie umowy, przykładem może być udzielenie prawa do powoływania członków zarządu czy podział zysku.

3. Przysługujące na podstawie umowy

Kompetencje te zostają ściśle określone w umowie danej spółki z o.o. , należy do nich na przykład zbycie i zastawienie udziału przez wspólnika czy zawiązanie przez spółkę innej spółki.

4.  Samodzielnie przyjęte przez zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników możliwość przyznawania sobie dodatkowych uprawnień jeśli nie naruszają one innych przepisów prawa. Przykładem tej kompetencji może być nadanie sobie przez wspólników prawa do zobowiązania zarządu spółki do opracowania planów dalszego rozwoju spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: