Home » Zakładanie spółek » Składanie sprawozdania finansowego do KRS przez spółkę z o.o.

Składanie sprawozdania finansowego do KRS przez spółkę z o.o.

15 marca 2018 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzająca obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma 15 dni od momentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania by złożyć w rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, odpis uchwały odnośnie podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki. W przypadku, gdy rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym obowiązek ten należy uregulować do 15 lipca.

Do złożenia sprawozdania finansowego upoważniona jest osoba uprawniona do reprezentacji spółki wpisana do KRS dysponująca numerem PESEL.

Aby złożyć sprawozdanie finansowe spółki drogą elektroniczna w pierwszej kolejności należy założyć konto w systemie S24. Potrzebny będzie również podpis elektroniczny bądź zaufany profil ePUAP. Za pomocą utworzonego konta należy zalogować się do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Tam kolejno musimy zarejestrować nasze zgłoszenie. Spółka jest identyfikowana na podstawie numeru KRS. Następnie należy załączyć wymagane dokumenty. Co ważne, każdy z dokumentów musi zostać dołączony osobno, a więc bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe, zestawienie  zmian w kapitale własnym itd.

Zgłoszenie należy potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź zaufanym profilem ePUAP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: