Home » Zakładanie spółek » Składanie wniosku KRS drogą elektroniczną

Składanie wniosku KRS drogą elektroniczną


elektroniczna-rejestracja-spolkiPrzedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego mają możliwość składania wniosku o wpis do KRS drogą elektroniczną. Z takiej możliwości mogą skorzystać podmioty gospodarcze, które spełniają następujące warunki:

  • posiadają bezpieczny podpis elektroniczny, który weryfikowany jest za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jaki występuje w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji,
  • komplet dokumentów jaki został dołączony do wniosku o wpis musi posiadać podpis elektroniczny i występować w jednym z formatów: pdf (z możliwością wydruku), doc, rtf, odt, txt.

Podpisanie każdego z wymaganych dokumentów podpisami elektronicznymi może okazać się w praktyce bardzo trudne z uwagi na fakt, że wiązać się to będzie z wysokimi kosztami. Podpis elektroniczny musiałby posiadać obok członków zarządu także przewodniczący zebrań oraz protokolant. Dlatego też istnieje możliwość wysłania formularzy rejestrowych drogą elektroniczną i wysłanie wszystkich pozostałych dokumentów za pomocą poczty.

Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek drogą elektroniczną, cała korespondencja jaka pojawi się z sądu będzie dostarczana również drogą elektroniczną. Potwierdzeniem dostarczenia korespondencji będzie elektroniczne potwierdzenie odbioru. W sytuacji braku takiego potwierdzenia wysłana korespondencja zostanie oznaczona jako dostarczona z upływem 14 dni od daty wysłania pism na adres wnioskodawcy.

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło na swojej stronie specjalny panel służący składaniu wniosków do KRS, ma on zmniejszyć ryzyko nie dostarczenia do organizacji korespondencji oraz zniwelować problem z niezachowaniem odpowiednich terminów. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji.

Wniosek o wpis, który została złożony drogą elektroniczną jest kierowany od razu do odpowiedniego wydziału KRS lub do Centralnej Informacji, gdzie zostaje wydrukowany oraz załączony do akt organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: