Home » Zakładanie spółek » Skutki zamknięcia firmy

Skutki zamknięcia firmy

Zamknięcie działalności gospodarczej jest działaniem jednorazowym i nieodwracalnym, które powoduje, że zostaje ona wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Raz zamkniętej działalności nie da się wznowić.

Osoba, która zamyka działalność zyskuje status bezrobotnego. Jeżeli odprowadzał on do tej pory składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne może otrzymać zasiłek. Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknięcie firmy oznacza utratę dochodu, dlatego jeżeli jest potrzeba można złożyć wniosek o zasiłek. Wszystkie zaciągnięte zobowiązania i niezakończone rozliczenia przechodzą na odpowiedzialność dotychczasowego przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorstwo zawarło umowy, których nie można zerwać przed upływem terminu takie jak kredyt, koszty wynajmu czy abonamenty właściciel musi zapłacić je z prywatnych pieniędzy. Warto tutaj również zaznaczyć, że kosztów tych nie można księgować ani traktować jako koszty działalności ponieważ jest ona już zamknięta.

Po zamknięciu firmy nie można produkować ani sprzedawać towarów, nie można też świadczyć usług na rzecz kontrahentów. Ponoszonych wydatków nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów i nie można wystawiać faktur.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *