Home » Zakładanie spółek » Spółka akcyjna

Spółka akcyjna

Należy do drugiego rodzaju spółek jakie można spotkać na rynku – spółek kapitałowych. Charakterystyczną cechą tego typu spółek jest to, że posiadają one osobowość prawną i za zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem spółki, wspólnicy takiej spółki nie muszą się obawiać o swój własny majątek.

Cechy spółki akcyjnej:

  • spółka należy do spółek prawa handlowego
  • kapitał zakładowy w przypadku takiej spółki wynosi 100 000 zł i jest wielkością minimalną jaką należy wnieść do spółki w formie wkładów pieniężnych, aportu
  • utworzyć może ją już jeden wspólnik
  • statu spółki musi być w formie aktu notarialnego, stanowi podstawę do funkcjonowania spółki
  • podlega wpisowi do KRS
  • każdy z wspólników posiada akcje spółki, wartość takiej akcji nie może być mniejsza niż 1 grosz, taka akcja stanowi podstawę nabycia praw przez akcjonariuszy
  • organami w spółce akcyjnej są : zarząd, rada nadzorcza , walne zgromadzenie akcjonariuszy

Spółka akcyjna to bardzo skomplikowana i złożona forma działalności. Przeznaczona jest raczej dla podmiotów dobrze zorientowanych w rynku a nie dla początkującego przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: