Home » Zakładanie spółek » Spółka cicha i jej zalety

Spółka cicha i jej zalety

Spółka cicha stanowi specyficzną formę inwestowania w cudze przedsiębiorstwo, która polega na tym, że podmiot pasywny przekazuje wkład osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zamian za udział w zyskach z prowadzonego przez niego biznesu. Sytuacja występuje wtedy, gdy jeden ze wspólników dysponuje majątkiem lub środkami finansowymi i chce wnieść je do przedsiębiorstwa lub działalności prowadzonej przez drugiego wspólnika. Udział w spółce w takiej formie nie powoduje powstania wspólnoty majątkowej pomiędzy wspólnikami.

Cichy wspólnik nie jest ujawniany na zewnątrz i formalnie nie ma praw do majątku podmiotu gospodarczego. Nie ponosi także odpowiedzialności za zobowiązania, ale może za to uczestniczyć w zyskach firmy.

Umowa spółki może być zawarta w dowolny sposób, a sama działalność gospodarcza nie jest wpisywana do żadnego rejestru urzędowego. Jakie korzyści jeszcze posiada spółka cicha? M.in.:
brak ograniczeń podmiotowych oraz przedmiotowych. Dodatkowo przedsiębiorca nie ma konieczności przeprowadzania procedury rejestracyjnej i ponoszenia kosztów z tym związanych. Jeszcze inną zaletą jest także wyłączenie z odpowiedzialności za zobowiązania spółki wspólnika cichego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *